کمیته علمی کنفرانس

چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

 

اعضای کمیته علمی چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

-          دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمد حسن پنجه شاهی (دانشگاه تهران)

-          دکتر امید توکلی (دانشگاه تهران)

 -          دکتر علی الیاسی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر عبدالله ایرانخواه (دانشگاه کاشان)

-          دکتر محمد حسن ایکانی  (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر علی اکبر بابالو (دانشگاه صنعتی سهند تبریز)

-          دکتر ناصر باقری مقدم (کمیسیون انرژی شورای عالی عتف)

-          دکتر مهران جوانبخت (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

-          دکتر ناهید خندان (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر مصطفی دهقانی مبارکه ( پژوهشگاه صنعت نفت)

-          دکتر حسین رحمانی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر خسرو رستمی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر محمد علی رمضانی (سازمان انرژی های نو ایران- سانا)

-          دکتر مریم رنجبر (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر سوسن روشن ضمیر (دانشگاه علم و صنعت)

-          دکتر محسن شاکری (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

-          دکتر شهره صفارزاده متین (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر رسول عبداله میرزایی (دانشگاه شهید رجایی)

-          دکتر مجید عمیدپور(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

-          دکتر حسین غریبی (دانشگاه تربیت مدرس)

-          دکترعلی کفلو (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          دکتر تورج محمدی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

-          دکتر فریدون محمدی ( پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

-          دکتر سید حیدر محمودی نجفی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)

-          مهندس سید احمد موسوی فر (سازمان انرژی های نو ایران- سانا)

-          دکتر احمد نوزاد گلی کند (سازمان انرژی اتمی ایران)

-          دکتر محمد یوسفی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

-          دکتر فاطمه راضی آستارایی (دانشگاه تهران)

-          دکتر مهران رضایی (دانشگاه کاشان)

-          دکتر محمد حقیقی (دانشگاه سهند تبریز)

-          دکتر محمدرضا گنجعلی (دانشگاه تهران)

-          دکتر علیرضا بابایی (دانشگاه تهران)

-          دکتر لیلا سمیعی (پژوهشگاه صنعت نفت)

-          دکتر روشن دل (دانشگاه صنعتی شریف)

-          دکتر سعید اصغری (پژوهشگاه فضایی ایران)

-          دکتر فاطمه همایونی (دانشگاه تهران)

-          دکتر شهریار بزرگمهری (پژوهشگاه نیرو)

-          دکتر حمید عبدلی (پژوهشگاه نيرو)

-          مهندس محمدرضا اشرفی خراسانی (پژوهشگاه فضایی ایران)

-          مهندس امیر امینی (پژوهشگاه فضایی ایران)

-          مهندس ایثار دشتی (پژوهشگاه فضایی ایران)

 -          مهندس محمد نصر (پژوهشگاه فضایی ایران)