پنل ها

چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

 

پنل های تخصصی زیر با حضور صاحب نظران حوزه هیدوژن و پیل سوختی در چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی برگزار خواهند شد:

 

  • پنل  فرصت‌ها و چالش‌های تجاری سازی پیل سوختی در ایران

  • پنل نقش وزارت نفت و نیرو در توسعه و استفاده از پیل سوختی و هیدروژن در سبد انرژی کشور و جایگاه هیدروژن و پیل سوختی در سبد انرژی کشور

 

 

اطلاعات تکمیلی در مورد متخصصان حاضر در پنل ها و زمان برگزاری در روزهای آتی اعلام خواهد شد.